În curs de procesare...

Termeni şi condiţii

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție Datele cu Caracter Personal necesare (vă vom indica acest lucru când va fi cazul, de exemplu, prin prezentarea acestor informații cu claritate în formularele noastre de înregistrare), e posibil ca Noi, partenerii noștri sau furnizorii noștri de servicii să nu fie în măsură să vă furnizeze bunurile și/sau serviciile noastre. Prezenta Informare se poate modifica ocazional.

Prezenta Informare acoperă activitățile noastre de colectare a datelor atât online cât și offline, inclusiv Datele cu Caracter Personal pe care Noi le colectăm prin intermediul a diferite canale, cum ar fi website-uri, aplicații, rețele de socializare aparținând terților.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta informare privind confidențialitatea (“Informarea”), pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la Datele dvs. cu Caracter Personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu serviciile site-ului în calitate de consumatori (“dumneavoastră”).

Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate Datele dvs. cu Caracter Personal de către Vinuri de Stefanesti. De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza Datele dvs. cu Caracter Personal și în care puteți face anumite alegeri cu privire la modul în care sunt utilizate Datele dvs. cu Caracter Personal.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DESPRE/DE LA DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA

În funcție de modul în care interacționați cu Vinuri de Stefanesti (online, offline, telefonic etc.), colectăm diferite tipuri de informații de la dvs., așa cum este descris mai jos:

Informații de conectare la cont. Orice informații care sunt necesare pentru a vă oferi acces la profilul specific al contului dumneavoastră. Printre exemple se numără elementele de autentificare/adresa e-mail, numele de utilizator, parola în formă nerecuperabilă și/sau o întrebare și un răspuns de securitate.

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați (personale sau de afaceri) care ne dau posibilitatea de a vă contacta (dupa caz, în interes personal/persoană fizică/consumator sau în interes de afaceri), cum ar fi numele, adresa poștală, adresa e-mail, detalii privind rețeaua de socializare, sau numărul dumneavoastră de telefon, poziția ocupată în societatea respectivă, după caz. De asemenea, sunt situaţii în care vom solicita CNP-ul şi / sau seria şi numărul cărţii de identitate, pentru a putea emite o factură fiscală.

Informații referitoare la utilizarea website-urilor/comunicărilor. În măsura în care navigați pe Website-urile sau buletinele noastre informative și interacționați cu acestea, utilizăm tehnologii automatizate de colectare a datelor pentru colectarea anumitor informații cu privire la acțiunile dvs. Acestea includ informații cum ar fi link-urile pe care le accesați, paginile sau conținuturile pe care le vizualizați și pentru cât timp, precum și alte informații și statistici similare cu privire la interacțiunile dvs., cum ar fi timpul de reacție al conținuturilor, erorile de descărcare sau durata vizitelor pe anumite pagini. Aceste informații sunt captate prin utilizarea unor tehnologii automatizate, cum ar fi cele de tip cookie și semnalizatoarele web, și sunt de asemenea colectate pe baza înregistrărilor efectuate de terți în scopuri analitice și publicitare. Aveți dreptul de a vă opune utilizării unor astfel de tehnologii.

Informații referitoare la computer/dispozitivul mobil. Orice informații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea Website-ului nostru, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet, tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web. Dacă accesați website-ul prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon inteligent, informațiile colectate vor include, acolo unde este permis acest lucru, elementul de identificare unic al telefonului dvs., elemente de identificare în legătură cu publicitatea, geo-localizarea și alte date similare referitoare la dispozitivul dvs. mobil.

Informații privind plățile și informații financiare. Orice informații care Ne sunt necesare pentru a onora o comandă sau pe care le utilizați pentru a face cumpărături, cum ar fi detaliile cardului dvs. de debit sau de credit (numele titularului cardului, numărul cardului, data expirării etc.) sau alte forme de plată (dacă acestea sunt puse la dispoziție). În orice caz, Noi sau furnizorul nostru/furnizorii noștri de servicii de prelucrare a informațiilor privind plățile gestionează informațiile privind plățile și pe cele financiare într-o manieră conformă cu legislația, reglementările și standardele de securitate aplicabile, cum ar fi PCI DSS.

Date sensibile cu Caracter Personal. Nu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod date sensibile cu caracter personal în cursul desfășurării normale a activității noastre.

 

Persoanele care pot accesa Datele dvs. cu Caracter Personal. Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi prelucrate de personalul sau agenții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate Datele dvs. cu Caracter Personal (de ex., personalul nostru responsabil de relația cu clienții va avea acces la înregistrările care se referă la dumneavoastră în calitate de consumator).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Accesul la Datele cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute cu privire la persoana dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un mesaj e-mail la contact@vinuri-de-stefanesti.ro

Drepturi suplimentare (de ex., modificarea și ștergerea Datelor cu Caracter Personal). Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, puteți (i) solicita ștergerea, portabilitatea, rectificarea sau revizuirea Datelor dvs. cu Caracter Personal; (ii) limita utilizarea și divulgarea Datelor dvs. cu Caracter Personal; și (iii) revoca consimțământul cu privire la orice activități de prelucrare a datelor de către noi.